General English/German

We help people learn English and German and prove their skills to the world

4 – 5 ani

Programele de iniţiere Start English! şi Start German! pun bazele limbilor străine şi dezvoltă plăcerea copiilor preşcolari de a le învăţa. Structurate pe două niveluri, acestea susţin primii paşi ai copiilor pe calea formării vocabularului de bază şi a formulării primelor propoziţii în mod voluntar şi conştient.

6 – 8 ani

Programul Beginners EXPLORE se adresează copiilor din clasele primare care încă scriu şi citesc mai greu, cursul de limbă fiind centrat pe acumularea vocabularului şi a structurilor gramaticale esenţiale, învăţarea contextuală şi stimularea creativităţii jucând un rol esential pentru cultivarea plăcerii de a folosi limbile străine.

Programul Advanced EXPLORE se adresează copiilor din clasele primare care au un nivel avansat de cunoaştere a limbilor engleză sau germană, echipa noastră facilitându-le tranziţia de la etapa de re/cunoaştere, la cea de însuşire şi operare cu instrumentele lingvistice dobândite anterior. Acesta este momentul cheie când copiii nu doar formulează propoziţii, ci expun idei şi transmit informaţii în cadrul unor dialoguri sau descrieri elaborate.

8 – 10 ani

Beginners EXPLORE reprezintă un pas firesc pentru copiii începători, care au de recuperat sau consolidat noţiuni de bază ale limbilor engleză sau germană, cursurile noastre ajutându-i să-şi găsească motivaţia de a învăţa prin jocuri şi activităţi de educaţie nonformală din cele mai variate.

Advanced EXPLORE se adresează copiilor din clasele primare a căror nivel de stăpânire a limbii engleze le permite aprofundarea cunoştinţelor prin implicarea în dialoguri şi situaţii socio-culturale în care limba engleză sau germană reprezintă un instrument firesc de interacţiune. Astfel, cursurile noastre maximizează şansele de succes ale copiilor, construind premise sănătoase pentru examenele cu recunoaştere internaţională şi performanţele şcolare din învăţământul românesc.

11 – 14 ani

Programul Beginners SHINE oferă tinerilor şansa de a-şi recupera, consolida sau perfecţiona nivelul de limbă engleză, răspunzând atât celor care simt nevoia unor clarificări ale bazelor gramaticale, cât şi celor cărora le lipseşte încrederea în abilităţile lingvistice şi au nevoie de exerciţiul exprimării libere.

Programul Advanced SHINE se adresează tinerilor din clasele gimnaziale care îşi doresc performanţă şi a căror nivel de limbă străină le permite acumularea de cunoştinţe privind cultura şi civilizaţia unor spaţii vorbitoare de limbă engleză/germană. Tematica generoasă şi metodele tradiţionale şi moderne de educaţie nonformală vor stimula curiozitatea şi creativitatea, limbile străine devenind un instrument util de descoperire a patrimoniului cultural şi ştiinţific mondial.

15 ani +

Programul Beginners EXCEL vine în întâmpinarea elevilor de liceu care au un nivel mediu de cunoaştere a limbilor străine şi care doresc să recupereze materia pierdută în vederea susţinerii examenelor de competenţă lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat. Totodată, pentru aceştia cursurile noastre pot reprezenta ultima oportunitate de a se pune la punct cu gramatica limbilor străine.

Programul Advanced EXCEL urmăreşte să pună în valoare competenţele lingvistice ale elevilor de liceu, să le dezvolte vocabularul şi să le deschidă orizonturile înspre culturile lumii şi vastele dimensiuni ale cunoaşterii. Totodată, programul Advanced Excel orientează elevii înspre susţinerea unor examene cu recunoaştere internaţională, necesare în eventualitatea continuării studiilor în universităţile din străinătate.

Derulează în sus