Cambridge English

Asociaţia noastră este acreditată să desfăşoare cursuri de pregătire şi să găzduiască Examene din toată suita programelor Cambridge English. În anul 2016 am organizat pentru prima dată în Baia Mare evaluarea nivelului real de cunoaştere a limbii engleze pentru copiii din clasele primare, iar de atunci sute de copii şi tineri au obţinut prestigioasele certificate cu recunoaştere internaţională în urma activităţilor derulate împreună. 

Având parteneriate de lungă durată cu Consiliul Britanic, Cambridge University Press şi Fischer International, organizăm în mod sistematic cursuri de pregătire lingvistică pentru copii şi tineri, în cadrul programelor noastre educaţionale regulate de pe parcursul anului şcolar. Datorită profesionalismului echipei noastre de cadre didactice şi având în vedere experienţa dobândită în practică şi în cadrul cursurilor de pregătire profesională, facem constant recomandări individuale, care sunt întotdeauna îndreptate spre binele copiilor şi maximizarea şanselor acestora de a obţine cele mai bune rezultate.

 

Majoritatea cursanţilor noştri se înscriu la Examenele Cambridge English atunci când îşi ating potenţialul maxim şi rezultatele nu întârzie să apară. Organizăm majoritatea examenelor la sediul nostru din Baia Mare, deoarece spaţiile şi condiţiile pe care le oferim crează un  confort fizic şi psihic binevenit candidaţilor. Calendarul, structura examenelor şi detaliile logistice sunt agreate cu partenerii noştri de la Consiliul Britanic din Cluj-Napoca.

Ţinând cont de vârstele recomandate pentru frecventarea cursurilor specifice şi susţinerea examenelor Cambridge English, ne adresăm copiilor şi tinerilor astfel:

  • Pentru copiii cu vârsta între 8 şi 11 ani organizăm cursurile de pregătire EXPLORE Cambridge English, specifice pentru susţinerea Examenului Young Learners English (YLE) cu cele 3 subcategorii: Starters, Movers şi Flyers.
  • Pentru adolescenţii cu vârsta între 12 şi 15 ani organizăm cursurile de pregătire SHINE Cambridge English, specifice pentru susţinerea Examenelor Key English Test (KET) şi Preliminary English Test (PET)
  • Pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 18 ani organizăm cursurile de pregătire EXCEL Cambridge English, specifice pentru susţinerea Examenelor Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) şi Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 
  • Pentru adulţii care au peste 18 ani organizăm cursurile de pregătire EXCEL Cambridge English, specifice pentru susţinerea Examenelor Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE), Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) şi Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), dar luăm în considerare solicitările lor şi pentru alte tipuri de pregătire lingvistică, în limita disponibilităţii echipei noastre de cadre didactice pentru extinderea înspre TOEFL şi IELTS.  

8 – 11 ani

EXPLORE Cambridge English YLE

EXPLORE Cambridge English reprezintă un curs de pregătire pentru susţinerea primului examen din ciclul Cambridge English, mai precis Young Learners English (YLE), reper educaţional major pentru aprecierea nivelului de limbă engleză al copiilor în funcţie de standardele internaţionale din domeniu. Cursurile Cambridge English YLE: Starters, Movers şi Flyers urmează o programă specifică de învăţare a limbii engleze recomandată de entităţi specializate, cu accent pe abilităţile de scris-citit, ascultare-înţelegere şi comunicare orală şi se finalizează cu testarea pe cele trei niveluri, certificatele fiind emise de prestigiosul Centru de Examinare din Cambridge, Marea Britanie, având recunoaştere internaţională.

Certificatele obținute în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile A1 Movers și A2 Flyers, administrate în parteneriat cu British Council, pot fi folosite pentru echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv (nivel minim necesar: A1), numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat de MENCS. 

Când? – în fiecare zi de luni până vineri
Cât durează? – 1 oră (50 de minute)
Frecvenţa recomandată? – de două sau trei ori pe săptămână
Cât costă?–35 lei/oră, cu plata pentru ora efectuată, fie în avans, fie după ce se cumuleză maxim 105 de lei.

12 – 15 ani

SHINE Cambridge English KET

SHINE Cambridge English KET reprezintă al doilea tip de examen din ciclul Cambridge English. Cursul de pregătire specifică tratează noţiuni de cultură şi civilizaţie britanică, iar tematica lingvistică urmăreşte tipologia examenului, cu secţiunile de citit-scris, ascultare şi comunicare orală.

Key English Test (KET) este primul nivel de examen de engleză generală din suita Cambridge English. Acest certificat demonstrează că ai cunoștințele de bază pentru a putea comunica în limba engleză în situații cotidiene. Key for Schools (KETfS) este același nivel cu Cambridge English: Key și are aceeași recunoaștere internațională. Singura diferență constă în conținutul care este special conceput pentru interesele și experiența școlarilor.

Acest examen poate echivala proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv dacă este promovat cu unul din următoarele calificative: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass. 

Examenul are 3 probe. Candidații susțin proba de Citire – înțelegere a textului și Scriere (Reading și Writing) și proba de Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau poate fi programată într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de doi candidați, cu doi examinatori.

Când? – în fiecare zi de luni până vineri
Cât durează? – 1 oră (50 de minute)
Frecvenţa recomandată? – de două sau trei ori pe săptămână
Cât costă?– 45 lei/oră, cu plata pentru ora efectuată, fie în avans, fie după ce se cumuleză maxim 135 de lei.

12 – 15 ani

SHINE Cambridge English PET

Preliminary English Test (PET) și Preliminary English Test for Schools (PETfS) demonstrează că poți comunica în limba engleză în situații practice, de zi cu zi. Examenul îți va oferi o bună bază dacă dorești să studiezi pentru o calificare profesională.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu unul din următoarele calificative: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass.  

Examenul are trei probe. Candidații susțin proba de Citire – înțelegere a textului și compunere (Reading și Writing) și proba de Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau poate fi programată într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de doi candidați, cu doi examinatori.

Când? – în fiecare zi de luni până vineri
Cât durează? – 1 oră (50 de minute)
Frecvenţa recomandată? – de două sau trei ori pe săptămână
Cât costă?– 45 lei/oră, cu plata pentru ora efectuată, fie în avans, fie după ce se cumuleză maxim 135 de lei.

16 – 18 ani

EXCEL Cambridge English KET

Condiţiile pentru organizarea acestui curs sunt identice cu cele menţionate mai sus la programul SHINE Cambridge English KET, fără nicio diferenţă privind gradul de dificultate al examenului. Cursanţii din această categorie vor fi plasaţi într-un program distinct datorită abilităţilor de învăţare diferite şi a metodelor de predare şi interacţiune didactică adaptate vârstei lor.   

16 – 18 ani

EXCEL Cambridge English PET

Condiţiile pentru organizarea acestui curs sunt identice cu cele menţionate mai sus la programul SHINE Cambridge English PET, fără nicio diferenţă privind gradul de dificultate al examenului. Cursanţii din această categorie vor fi plasaţi într-un program distinct datorită abilităţilor de învăţare diferite şi a metodelor de predare şi interacţiune didactică adaptate vârstei lor.   

16 – 18 ani

EXCEL Cambridge English FCE

First Certificate in English (FCE) și First Certificate in English for Schools (FCEfS) sunt teste de engleză generală care dovedesc că poți vorbi engleză suficient de bine pentru a munci și studia într-un mediu în care se vorbește limba engleză.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 160-190. 

Dacă dorești să lucrezi într-un mediu în care se vorbește limba engleză, să locuiești într-o țară cu populație vorbitoare de limba engleză sau să urmezi studii preuniversitare în engleză, cea mai bună soluție este să începi studiul pentru pregătirea examenului FCE.

Examenul are patru probe. Candidații susțin probele de Citire – înțelegere a textului (Reading) și Utilizare a limbii engleze (Use of English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de câte doi candidați, cu doi examinatori.

16 – 18 ani

EXCEL Cambridge English CAE

Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) este un certificat de engleză generală care demonstrează că ai un nivel de engleză la standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba engleză.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 180-210. 

Dacă dorești să demonstrezi angajatorilor sau universităților că poți comunica eficient în limba engleză într-un context profesional ori academic, trebuie să obții certificatul CAE.

Pentru a promova acest examen trebuie să fii capabil să redactezi e-mailuri și rapoarte complexe și să iei notițe în timpul ședințelor și al prelegerilor; să ții prezentări în engleză pe subiecte complexe și să înțelegi o varietate de texte, de la ficțiune la editoriale.

Examenul are patru probe. Candidații susțin probele de Citire – înțelegere a textului (Reading) și Utilizare a limbii engleze (Use of English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de câte doi candidați, cu doi examinatori.

16 – 18 ani

EXCEL Cambridge English CPE

Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) demonstrează că stăpânești perfect engleza și o poți folosi fluent în orice context academic, profesional sau în cercetare. Este cel mai ridicat nivel de examen Cambridge English.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 200-230.

Dacă dorești să demonstrezi angajatorilor că poți folosi engleza la nivel de senior management, sau dacă dorești să studiezi la nivel post universitar sau doctorat într-o universitate cu predare în limba engleză, trebuie să obții certificatul CPE.

Pentru a promova acest examen trebuie să fii capabil să înțelegi aproape orice scris sau vorbit în engleză; să folosești și să înțelegi limbajul formal, academic și colocvial, dar și să negociezi, să argumentezi și să comentezi aspecte subtile ale unor subiecte complexe.

Examenul are patru probe. Candidații susţin proba de Citire – înțelegere a textului și folosire a limbii (Reading and Use of English), Scriere (Writing) și Ascultare (Listening) în aceeași zi. Proba de Vorbire (Speaking) se poate susține în aceeași zi sau într-o altă zi. Această probă se susține în perechi de 2 candidaţi, cu 2 examinatori.

Detaliile pentru organizarea cursurilor de pregătire EXCEL Cambridge English FCE/CAE/CPE sunt următoarele:

Când? – în fiecare zi de luni până sâmbătă
Cât durează? – 1 oră şi jumătate (90 de minute)
Frecvenţa recomandată? – de două ori pe săptămână
Cât costă?– Între 50-100 lei/oră (în funcţie de numărul participanţilor dintr-o grupă de lucru), cu plata pentru ora efectuată, fie în avans, fie după ce se cumuleză maxim 150-200 de lei.

Derulează în sus